Association registration

Ni behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till er verksamhet.
Det är helt gratis att registrera sig.
  • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar.
  • Minst 51 procent av medlemmarna ska vara folkbokförda i Huddinge kommun.
  • Föreningen ska ha organisationsnummer och ett plusgiro, bankgiro, eller bankkonto som är utställt på föreningen.
  • Föreningen måste ha sitt säte i Huddinge
* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*

Members information - at the turn of the year
Ages Flickor/kvinnor Huddinge Pojkar/män Huddinge Flickor/kvinnor extern Pojkar/män extern
0-6 år
7-20 år
21-64 år
65-
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Mandatory registration)

Ordförande (Mandatory registration)

Kassör (Mandatory registration)

Sekreterare (Mandatory registration)

Register Booker (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Huddinge kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Har du synpunkter eller frågor kring vår föreningskatalog,
skicka en epost till oss föreningsfrågor.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26